مرور برچسب

رایت لوله ای

ازمایش رایت(تشخیص بروسلوز)

بیماری بروسلوز یا تب مالت یا همان تب مواج از بیماریهای مشترک انسان و دام است که عامل آن نوعی باکتری باسیلی گرم منفی بنام بروسلا است . تظاهرات بالینی بیماری در درجه اول ، ضایعات و دردهای استخوانی مفصلی و پس از آن اختلالات عصبـی می باشد. برای تشخـیص این بیماری از روشـهایی چون کشت و روشـهای سرولـوژیک استفاده میشود که آزمایشهای سرولوژیک شایعتر و…
ادامه مطلب ...