مرور برچسب

رشد

كرم‌ها

علائم : كرمك - خارش اطراف مقعد، معمولاً شبها (كرمك) كرمهاي نخي - وجود كرمهاي سفيد نخ مانند در مدفوع - بي‌خوابي ناشي از خارش شديد كرم‌هاي گرد - عدم رشد - وجود كرمهاي سفيد در مدفوع گروهي از كرمها قادرند در بدن انسان زندگي كنند اما شايعترين آنها كرمك (Threadworm) مي‌باشد كرمك معمولاً بصورت تخم از راه غذاي آلوده وارد بدن ميشود، سپس د رروده كوچك…
ادامه مطلب ...