مرور برچسب

رنگ زیل نیلسون

روش تهیه و رنگ آمیزی زیل نیلسون

روش رنگ آميزی زيل نلسون محلولها رنگ كربول فوشين فوشين بازي 3/0 گرم                   ( 5/4 گرم) اتانول 95% 10 ميلي ليتر              (150 گرم) فنل 5% آب مقطز 5 ميلي ليتر            ( 75 ميلي ليتر) 95ميلي ليتر            (1425ميلي ليتر) فوشين بازی را در آب مقطر حل كنيد. كريستال فنل را در اتانول حل نماييد وبرای مخلوط شدن كامل آنرا 24ساعت دردمای 60…
ادامه مطلب ...