خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

ترک اعتیاد

سه روش متداول ترک اعتياد وجود دارد : 1- روش ترک اعتياد با قطع سريع مصرف مواد مخدر بدون استفاده از دارو 2- روش ترک اعتياد با قطع سريع مصرف مخدر و استفاده از دارو 3- روش ترک اعتياد سنتي با كاهش تدريجي مصرف مواد مخدر . -روش اول ترک …

ادامه نوشته »