خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

آزمایش رایت سریع (رزبنگال)

رایت سریع رزبنگال

روش آگلوتیناسیون سریع با آنتی ژن ویژه این روش (لوازم مورد لزوم): 1-پلیت شیشه ای مخصوص آزمایش سرولوژی 2-آنتی ژن قابل مصرف و فاقد اتو آگلوتيناسيون 3-كنترل مثبت و كنترل منفي 4-روتاتور واپليكاتور جهت مخلوط نمودن سرم و آنتي ژن آنتي ژن رزبنگال به رنگ قرمز و باPH اسيدي برابر …

ادامه نوشته »