مرور برچسب

روش انجام آزمایش رایت سریع

آزمایش رایت سریع (رزبنگال)

روش آگلوتیناسیون سریع با آنتی ژن ویژه این روش (لوازم مورد لزوم): 1-پلیت شیشه ای مخصوص آزمایش سرولوژی 2-آنتی ژن قابل مصرف و فاقد اتو آگلوتيناسيون 3-كنترل مثبت و كنترل منفي 4-روتاتور واپليكاتور جهت مخلوط نمودن سرم و آنتي ژن آنتي ژن رزبنگال به رنگ قرمز و باPH اسيدي برابر 65/3 و به ميزان 8% جرم ميكربي بروسلا آبورتوس در دسترس مي باشد و بيشتر اين روش جهت…
ادامه مطلب ...