مرور برچسب

روش انجام آزمایش مستقیم میکروسکپی و کشت ادرار از نظر مخمرها

عفونت‌های قارچی مجاری ادراری

مروری برعفونت‌های قارچی مجاری ادراری در طول دهه‌ی گذشته افزایش قابل‌توجهی در بروز پاتوژن‌های قارچی فرصت‌طلب درگیرکننده مجاری ادراری دیده شده است. گونه‌های کاندیدا پاتوژن‌ترین و شایع‌ترین قارچ‌های مجاری ادراری و تناسلی می‌باشند. افزایش بروز عفونت‌های قارچی مجاری ادراری بدواً در نتیجه افزایش جمعیت بیماران در معرض خطر به همراه افزایش استفاده از…
ادامه مطلب ...