مرور برچسب

زایمان بهتر

زایمان بهتر و راحت تر با ورزش های مناسب

این تمرینها با افزایش قدرت و كشش عضلات موجب افزایش استقامت و توان ماهیچه های شما می شود كه در نتیجه قادر خواهید بود راحت تر از مراحل زایمان عبور كنید. برای اینكه وضعیت بدنی خود را در حالت مناسب نگه دارید، باید مجموعه ای از تمرینها را با استفاده از وزنه یا دستگاههای استقامتی (مشابه آنهایی كه در باشگاههای بدنسازی می یابید) انجام دهید.…
ادامه مطلب ...