مرور برچسب

زخم دهانه رحم

زخم دهانه ی رحم

انتهای واژن ، توسط گردن رحم (دهانه ی رحم  ،یا سرویکس ) به جسم رحم راه دارد . در نتیجه در معاینات زنان با اسپکلوم ،  بخش بیرونی آن کاملا قابل مشاهده و ارزیابی است . هم چنین هنگام نزدیکی ، آلت با قسمت بیرونی دهانه رحم برخورد میکند . زخم دهانه ی رحم چیست ؟ زخم دهانه ی رحم ، یک عبارت آشنا و ترسناک برای خانمهای ایرانی است ! اما این اصطلاح کاملا…
ادامه مطلب ...