مرور برچسب

زنانه

طراحی رنگارنگ لباس قاسم آبادی

طراحی رنگارنگ لباس قاسم آبادی مدآنلاین: لباس‌های محلی در طول سال‌ها با توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگی و روحیه مردم هر منطقه شکل گرفته و برای خود هویت مشخصی یافته‌اند و باعث شده مردم شهرهای دیگر با دیدن هر لباس، متوجه محل مورد استفاده آن شوند. لباس زنان در شهرها و روستاهای مختلف از بخش‌های متعددی تشکیل شده و هر قسمت آن ویژگی‌های خاصی دارد. دامن قاسم…
ادامه مطلب ...