مرور برچسب

زیبایی آکواریوم

چیدمان آکواریوم به نحوی زیبا

1- چیدن وسایل آکواریوم متناسب با نوع ماهی صورت گیرد . مثلا ؛ اگر از خانواده ی گورامی هانگهداری می کنید ، استفاده از گیاهان طبیعی فضای آکواریوم را به محیط اصلی زندگی آنها شبیه کرده و جلوه ی زیباتری دارد ؛ یا در صورت نگهداری از سیچلاید ها با قرار دادن مرجان جلوه ی زیباتری به آکواریوم دهید . 2- استفاده از شن های ریز شن ریز علاوه بر زیبایی آکواریوم…
ادامه مطلب ...