خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

اسامی فارسی اصیل پسر با حرف س

                  سزاوار : شایسته سَلم : نام یکی از سه پسران شاه فریدون پیشدادی سهراب : تابش سرخ. نام پسر زال سورن : دلیر و پهلوان ، توانا سوشیانت : برگزیده دینی سیامک : نام پسر کیومرس در شاهنامه سیاوخش : سیاوش، …

ادامه نوشته »