مرور برچسب

سرویکس

عکس دستگاه تناسلی زنان(مشخصات)

همانطور که ظاهر افراد بسیار از هم متفاوت است ،  برحسب عوامل فردی و تاثیر عواملی مثل ژنتیک و … شکل ظاهری اندام جنسی ممکن است از فردی به فرد دیگر تا حد زیادی متفاوت باشد (به لحاظ اندازه و شکل  یا رنگ ) و این موضوع نباید باعث شود تا افراد از بابت این تفاوت ها احساس نگرانی یا غیرطبیعی بودن کنند. دستگاه تناسلی زنان را در قالب ۲ بخش توضیح میدهم : ۱٫…
ادامه مطلب ...