خانه > بایگانی/آرشیو برچسب ها : سندرم سان فيليپو (Sanfilippo)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : سندرم سان فيليپو (Sanfilippo)

يافته هاي آزمايشگاهي در ناهنجاري هاي گلبول هاي سفيد

آنومالي پلگر يك آنومالي خوش خيم ارثي است كه با نقص در مراحل انتهايي بلوغ نوتروفيل در مرحله لوبولاسيون هسته بروز كرده و منجر به كاهش لوبولاسيون هسته مي گردد. جهش در ژن (Lamin B Receptor)LBR كه ساختار غشاي هسته را كنترل مي كند و روي كروموزوم 1q قرار دارد …

بیشتر بخوانید »