خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

آنومالی چدیاک هیداشی

از ویژگیهای این آنومالی آلبینیسم جزئی چشم و پوست،آسیب پذیری به عفونت های مکرر و حضور گرانول های درشت و بزرگ در سیتوپلاسم لکوسیت ها می باشد. سندرم چدیاک هیگاشی(Chediak-Higashi) سندرم کشنده ای که در ان گرانولهای درشت ابی تیره درسیتوپلاسم تمام گلبولهای سفید مشاهده میگردند. این گرانولهای درشت در …

ادامه نوشته »