مرور برچسب

سه ماهه اول

آزمایش غربالگری

تست های غربالگری ، به مجموعه ای از بررسی های آزمایشگاهی وسونوگرافی گفته می شود که در مراحل مختلف انجام شده و هدف آن هم این است که مادران باردار را از یکسری سندرم ها و نقایص جنینی (نه همه ی نقایص)  غربال کرده و آنها را در گروه های کم خطر یا پر خطر قرار دهد . در کنار هدف اصلی غربالگری ، که تعیین خطر ابتلای جنین به 3 سندرم (داون – ادوارد – پاتو) و…
ادامه مطلب ...