مرور برچسب

سوزن سوزن شدن پا

علت و درمان گزگز و سوزن سوزن شدن دست و پا

راه درمان سوزن سوزن شدن و گزگز شدن دست و پا،دلایل سوزن سوزن و گزگز شدن پا و درمان های خانگی و دارویی ان در زیر پوست گیرنده های بسیار ریزی وجود دارند که به لمس و فشار حساس هستند و تحریک آنها موجب تولید جریان خفیفی از الکتریسیته میشود. این جریان الکتریکی توسط رشته های بسیار باریکی به نام آکسون (که به چشم دیده نمیشوند) از پوست دور میشوند. آکسون های…
ادامه مطلب ...