مرور برچسب

سکس

عشق و سکس

عشق و سکس توجه، هیچ چیز خاصی وجود ندارد...فقط کافی است از خرد و دانایی خود کمک بگیرید. سکس آنقدر قدرتمند است که حتی رییس جمهورها هم ممکن است زندگی خود را به خاطر آن به خطر بیندازند. ارتباط میان سکس و عشق آنطوری نیست که همیشه به نظر می رسد، بلکه میتواند بسیار خطرناک تر از این حرف ها باشد. سکس گاهی اوقات قدرتمند، ضعیف، پر حرارت، غیر صمیمانه،…
ادامه مطلب ...