خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

بعد از رفتار پرخطر جنسی چه باید کنیم؟

هر گونه تماس جنسی را می‌گویند که در آن فرد از سلامت خود یا شریک جنسی خود ‌آگاه نباشد. رفتارهای حنسی پرخطر عبارتند از: • داشتن شرکای جنسی متعدد • تماس‌های جنسی نامعمول (تماس مقعدی و دهانی) • متوسل شدن به خشونت در زمان تماس جنسی • مصرف الکل، مواد …

ادامه نوشته »