مرور برچسب

سیستم نوری میکروسکوپ

همه چیز درباره میکروسکوپ

میکروسکوپ - صفحه نگهدارنده نمونه صفحه یا نگهدارنده نمونه از یک سری اجزایی ترکیب شده است که متقابلاً با هم عمل می نمایند و هدف آنها کنترل موقعیت نمونه ی زیر بررسی و مطالعه است. این صفحه قابلیت حرکت در مسیر x و y را دارد که گرداننده می تواند به وسیله تکمه های مستقل ماکرومیکرو آنرا کنترل کند. کنار این صفحه یک ابزار فنری شکل کششی وجود دارد که اجازه می…
ادامه مطلب ...