مرور برچسب

سیلور

تکثیر ماهی سیلور دالر

نام : سیلور دالر تانک مورد نیاز برای تکثیر : حداقل 100 لیتر خصوصیات فیزیکوشیمیایی تکثیر : دما = 28- 27 درجه سانتی گراد  ؛ PH = 6-6.5 تشخیص جنسیت : باله ی زیرین شکم در نرها اغلب بزرگتر از ماده ها بوده و رنگ آن مایل به قرمز و یا قرمز است . ( توجه : تا زمانی که آنها بالغ نشده اند نمی توان جنسیتشان را تشخیص داد . ) دالر ها را به دلیل اینکه به…
ادامه مطلب ...