خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

تکثیر ماهی سیلور دالر

نام : سیلور دالر تانک مورد نیاز برای تکثیر : حداقل 100 لیتر خصوصیات فیزیکوشیمیایی تکثیر : دما = 28- 27 درجه سانتی گراد  ؛ PH = 6-6.5 تشخیص جنسیت : باله ی زیرین شکم در نرها اغلب بزرگتر از ماده ها بوده و رنگ آن مایل به قرمز و …

ادامه نوشته »