برچسب خورده: سینه خفگان آور

بیماریهای ارثی استخوان،علائم و درمان بیماری استخوان

بیماریهای ارثی استخوانها اینگونه بیماریها ممکن است به تنهائی باشد یا همراه علائم دیگر همراه باشند. پرتو نگاری،آزمونهای آنزیمی و بیو شیمیایی  در تشخیص آنها اهمیت دارد که ما به طور خلاصه اختلالات استخوانی …