مرور برچسب

سینه مادر

وضعیت مادر هنگام شیر دادن

بیش از ۹۰ درصد نوزادان ترم (نوزادی که هفته های بارداری را بطور کامل طی کرده اند.۳۷-۴۲هفته) در هنگام تولد طبیعی هستند و ظرف چند لحظه می توانند ارزیابی شوند. بعد از خشک کردن کامل نوزاد، اگر رنگ نوزاد خوب، فعال و طبیعی بنظر می رسد، باید او را ظرف یک تا پنج دقیقه از زمان تولد به مادر داد تا نوزاد را بصورت عریان روی شکم و بین سینه های خود یا در کنارش…
ادامه مطلب ...