خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

وضعیت مادر هنگام شیر دادن

بیش از ۹۰ درصد نوزادان ترم (نوزادی که هفته های بارداری را بطور کامل طی کرده اند.۳۷-۴۲هفته) در هنگام تولد طبیعی هستند و ظرف چند لحظه می توانند ارزیابی شوند. بعد از خشک کردن کامل نوزاد، اگر رنگ نوزاد خوب، فعال و طبیعی بنظر می رسد، باید او را ظرف …

ادامه نوشته »