خانه برچسب ها شاخص گلوکز

برچسب: شاخص گلوکز

اندیس گلایسمی چیست؟

اصطلاح "اندیس گلایسمی"، میزان افزایش قندخون را بعد از مصرف غذاهای حاوی کربوهیدرات (مواد نشاسته ای و قندی) نشان می دهد. برای اولین بار...

مطالب آزمایشگاهی

آزمایش Anti-MPO

نام اختصاری: Anti-MPO (pANCA) سایر نام ها: آنتی میلوپروکسیداز، آنتی بادی سیتوپلاسمی ضد نوتروفیلی دور هسته ای، Perinuclear Antineutrophil Cytoplasmic Antibody ، Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibodies(ANCA)، Autoantibodies...

مطالب خواندنی