مرور برچسب

شامادورا

پرورش و نگهداری گیاه آپارتمانی شامادورا

شامادورا متالیکا  -  PARLOUR PALM CHAMAEDOREA METALLICA : نام علمی   ARECACEAE  - اریکاسه , نخل : خانواده شیب دشت اقیانوس اطلس و جنگلهای انبوه مکزیک : بومی منطقه metallic palm, miniature fishtail palm,کامه دور‌آ متالیکا : نام های دیگر شامادورا متالیکا: اسم علمی این گیاه Chamaedorea Metallica ، از خانواده…
ادامه مطلب ...