مرور برچسب

شرایط محیطی گیاه وریزیا

انواع گیاه آپارتمانی وریزیا

ورزیا دوالیانا  -  VRIESEA DUVALIANA VRIESEA DUVALIANA : نام علمی   BROMELIACEAE  - بروملياسه - آناناس : خانواده آمريكاي مركزي : بومی منطقه : نام های دیگر وریزیا دوالیانا: اسم علمی این گیاه Vriesea Duvaliana ، از خانواده Bromeliaceae میباشد. این جنس دارای ۱۹۰ گونه، از گیاهان چندساله گلخانه ای زینتی است برگهای آن به صورت…
ادامه مطلب ...