مرور برچسب

شرایط نگهداری گیاه دارلینگتون

گیاه آپارتمانی دارلینگتون

دارلینگتون  -  COBRA PLANT DARLINGTONIA CALIFORNICA : نام علمی   SARRACENIACEAE  - ساراسنیاسه : خانواده شمال غربی آمریکا : بومی منطقه the california pitcher plant,cobra lily : نام های دیگر دارلینگتون: گیاه دارلینگتون ،  یک گونه گوشتخوار و تنها عضو از جنس  parlingtonia  و از خانواده  Sarraceniaceae     (…
ادامه مطلب ...