مرور برچسب

شرایط نگهداری گیاه سرخس برگ شمشیری

گیاه آپارتمانی سرخس برگ شمشیری

سرخس برگ شمشیری: اسم علمی سرخس Nephrolepis exaltata می باشد. این جنس دارای ۳۰ گونه مختلف از سرخسها بوده که به سرعت به وسیله استولون توسعه می بیابند. گونه مذکور، بومی نواحی استوایی است و ارتفاع آن به حدود یک تا دومتر می رسد و گسترش بسیا زیادی دارد.سرخس گیاهی همیشه سبز است و هم به صورت گلدانی، هم به صورت آویزی استفاده می…
ادامه مطلب ...