مرور برچسب

شرایط گرفتن ازمایشگاه

آئین نامه تاسیس آزمایشگاه

آيين نامه تاسيس و اداره آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و آسيب شناسي متن قانون: ماده 1 تعريف : 1- آزمايشگاه تشخيص طبي و آسيب شناسي ، موسسه پزشكي است كه طبق ضوابط قانوني ايجاد مي گردد و در آن نمونه هاي حاصل از بدن انسان براي تشخيص و كنترل بيماريها و تاثير درمان مورد آزمايش قرار مي گيرد، هر آزمايشگاه تشخيص طبي نسبت به نوع تخصص و صلاحيت علمي مسئول يا مسئولين…
ادامه مطلب ...