خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

روش‌های آزمایشگاهی و استانداردهای بین‌المللی در تشخیص اختلالات انعقادی

روش‌های آزمایشگاهی و استانداردهای بین‌المللی در تشخیص اختلالات انعقادی رویکرد عملی در تشخیص آزمایشگاهی و ملکولی کمبود فاکتور سیزده بررسی‌ آزمایشگاهی کمبود فاکتور سیزده سطح آنتی‌ژنی فاکتور سیزده در ضدانعقادهای مختلف مانند هپارین، سیترات و یا [1]EDTA تقریباً یکسان است. سطح سرمی فاکتور سیزده پایین‌تر از سطح پلاسمایی آن است …

ادامه نوشته »