مرور برچسب

شمارش پلاکت

روش‌های آزمایشگاهی و استانداردهای بین‌المللی در تشخیص اختلالات انعقادی

روش‌های آزمایشگاهی و استانداردهای بین‌المللی در تشخیص اختلالات انعقادی رویکرد عملی در تشخیص آزمایشگاهی و ملکولی کمبود فاکتور سیزده بررسی‌ آزمایشگاهی کمبود فاکتور سیزده سطح آنتی‌ژنی فاکتور سیزده در ضدانعقادهای مختلف مانند هپارین، سیترات و یا EDTA تقریباً یکسان است. سطح سرمی فاکتور سیزده پایین‌تر از سطح پلاسمایی آن است که دلیل این تفاوت، کاهش زیرواحد…
ادامه مطلب ...