مرور برچسب

شمعي

گیاه آپارتمانی هویا کارنوزا

هویا کارنوزا  -  WAX PLANT HOYA CARNOSA : نام علمی   ASCLEPIADACEAE  - استبرقیان : خانواده آسیای شرقی و استرالیا : بومی منطقه پيچ مومي , شمعي : نام های دیگر هویا کارنوزا: گونه ای از گياهان جنس Hoya spp پيچ شمعی( پيچ مومی) هويا و خانواده Asclepiadacees استبرق يا( ناف ريز) يا آسکله پياداسه میباشد. اين جنس گياهان تقريبأ داراي ٢٠٠…
ادامه مطلب ...