خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

ویژگیهای استخر شنا

دمای آب استخر باید بین 26 تا 28 درجه سانتیگرادباشد. دمای محیط استخر2 تا 4 درجه سانتیگراد بیشتر از دمای آب باید باشد. دمای جکوزی 42 درجه ودمای سونا بین 55 تا 60 درجه میباشد. در مورد ساخت استخر : استفاده کنندگان از استخر را سه قشر تشکیل میدهند . …

ادامه نوشته »