خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

متابوليسم رتيكولوسيت

متابوليسم انرژي رتيكولوسيت به مراتب فعال تر از اريتروسيت هاي مسن تر مي باشد.فعاليت انزيم هايي كه در تنظيم سرعت گليكوليز مهم هستند،در رتيكولوسيت ها افزايش مي يابد.شواهد حاكي از ان است كه با بلوغ رتيكولوسيت ها يك كاهش ناگهاني در تعداد انزيم هاي گليكوليتيك اتفاق مي افتد.اين مشاهدات مغاير …

ادامه نوشته »