مرور برچسب

شکل زایمان

مقدمات زایمان و حاملگی

رحم مادر در کل بارداری تا 36-38 هفته ، خاموش و آرام است . اما زمان زایمان که فرا برسد، کم کم و بسیار آهسته و طبق نظم خاصی شروع به بیدار شدن و دفع جنین میکند . بیدار شدن رحم ، یعنی شروع انقباضاتی که رفته رفته نظم پیدا میکنند و به هم نزدیک تر می شوند . شروع بیداری ممکن است 1-2 هفته تا زایمان فاصله داشته باشد...تا در این زمان مادر خودش را آماده زایمان…
ادامه مطلب ...