مرور برچسب

شیردهی به دوقلوها

دو قلو ها و چند قلوها و شیر دهی به آنها

از هر كسی از اطرافیان كه تاكنون شرایط مشابهی را گذرانده است، راهنمایی بخواهید: شیر دادن به دوقلوها یا چندقلوها (در مقایسه با كسانی كه تنها باید یك نوزاد را شیر بدهند)، نیاز به تلاش (و البته فداكاری) بیشتری دارد و مسوولیت تغذیه بیش از یك كودك، می توانند بسیار خسته كننده باشد. ممكن است شما نگران باشید كه شاید بدن شما نتواند شیر كافی برای…
ادامه مطلب ...