مرور برچسب

طراحی محیط زیست

اصول طراحی

اصول طراحي : اولين اصل طراحي، سادگي است. به منظور كاربرد اين اصل، طراح بايد در ابتدا و قبل از شروع به كار در نظر داشته باشد كه ممكن است در محل انجام پروژه پيچيدگي هايي از قبل موجود باشد. براي مثال يك كارفرما داراي يك خانه بسيار آراسته و مزين باشد و يا علاقمند به استفاده از انواع مختلف گياهان، گل ها و مجسمه ها باشد، در اين گونه مواقع وظيفه طراح…
ادامه مطلب ...