مرور برچسب

عدم پذیرش یا رد نمونه

پذیرش نمونه

نمونه‌ها توسط جا لوله‌ای(rack) یا در کیسه‌های پلاستیکی اختصاصی همراه با فرم درخواست به آزمایشگاه حمل می‌شوند. در هنگام تحویل گرفتن نمونه در آزمایشگاه مراحل زیر باید اجرا شود. ثبت نمونه   این کار باید توسط یک تکنسین، دستیار آزمایشگاه یا منشی صورت گیرد. نمونه را از جالوله‌ای یا از داخل کیسه خارج کنید. چک کنید که در لوله به طور محکم بسته شده و نشتی…
ادامه مطلب ...