خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

عفونت قارچي گوش خارجي

  عفونتهاي قارچي مجراي گوش در مناطق حاره اي (گرم و مرطوب) شايع بوده. معمولاً در افراد مسن ديابتيك و يا بيماران با ضعف سيستم ايمني بروز كرده در يك فرد سالم بندرت به طور خالص ديده مكي شود. اما در صورت بروز صدمه و ترك پوست(ثانويه و خاراندن شديد) …

ادامه نوشته »