مرور برچسب

عقرب گزیدگی

آموزش سرم زدن عقرب گزیدگی

روش استفاده از سرم ضد عقرب زدگي مقدار تزريق سرم ضد عقرب زدگي در گزشهاي مختلف متفاوت بوده و بستگي به مقدار و كيفيت زهر، نحوه استفاده، كمك هاي اوليه، سن و سلامتي بيمار دارد. كودكان بيشتر از سايرين در معرض خطر  مي باشند. تجويز يك يا دو آمپول سرم ضد عقرب زدگي به شكل تزريق داخل ماهيچه‌اي يا درون سياهرگي براي بهبودي و درمان اغلب بيماران كافي است. تزريق…
ادامه مطلب ...