خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

اسید پانتوتنیک (B5) یا ویتامین b5،علائم کمبود و غذاهای سرشار از ویتامین b5

ویتامین اسید پانتوتنیک (B5) در طبیعت بسیار فراوان است. شکل‌های کوآنزیمی اسید پانتوتنیک، کوآنزیم‌آ (CoA) و پروتئین حامل آسیل (ACP) می‌باشند. CoA از اتصال یک ترکیب تیول‌دار (Cysteamine) β- مرکاپتواتیل آمین به انتهای اسیدی و یک ترکیب نوکلئوتیدی به انتهای هیدروکسیل آن حاصل می‌شود. این کوآنزیم در واکنش‌های استیلاسیون شرکت …

ادامه نوشته »