مرور برچسب

علائم و تشخیص آزمایشگاهی آرتریت روماتوئید

علائم آزمایشگاهی بیماری آرتریت روماتوئید

علائم آزمایشگاهی بیماری آرتریت روماتوئید،تشخیص آزمایشگاهی بیماری روماتوئید آرتریت تست روماتوئید فاکتور مثبت در ۶۰ % الی ۸۰% موارد بیماری ( روش لاتکس کیفی / روش ایمونو توربیدومتری یا نفلومتری نیمه کمی / روش الایزا کمی )  RF (POS) 1 به دلیل حساسیت و ویژگی پائین تست یک نتیجه روماتوئید فاکتور منفی تشخیص آرتریت روماتوئید را رد نمی کند (۳۰%موارد آرتریت…
ادامه مطلب ...