خانه > کلمه مربوطه

کلمه مربوطه

علائم آزمایشگاهی بیماری آرتریت روماتوئید

علائم آزمایشگاهی بیماری آرتریت روماتوئید،تشخیص آزمایشگاهی بیماری روماتوئید آرتریت تست روماتوئید فاکتور مثبت در ۶۰ % الی ۸۰% موارد بیماری ( روش لاتکس کیفی / روش ایمونو توربیدومتری یا نفلومتری نیمه کمی / روش الایزا کمی )  RF (POS) 1 به دلیل حساسیت و ویژگی پائین تست یک نتیجه روماتوئید …

ادامه نوشته »