عوارض جانبی فلوتیکازون

دارو
فلوتیکازون

فلوتیکازون و نحوه مصرف دارو،خطرات و عوارض مصرف فلوتیکازون و محتویات فلوتیکازون فلوتیکازون Fluticasone رده درمانی: داروهای کورتیکواستروئید اشكال دارويي:…