مرور برچسب

غذای گلدفیش

تغذیه و غذا دادن به گلد فیش

تغذیه گلدفیش ها : یک عامل مهم برای سالم ماندن گلدفیش ها یک رژیم غذایی متنوع و مناسب است . این مقاله بر اساس تحقیقات بسیاری نوشته شده است و نتیجه آن این است که بسیاری از افراد در واقع خود به گلدفیشهای خود سهوا آسیب میرسانند.گلدفیش ها در طبیعیت از جلبک ها ، گیاهان ، برگ ، ریشه گیاهان ، حشرات ، لاروها ، کرمها ، حلزون ، حتی ماهیان کوچک تغذیه میکنند .…
ادامه مطلب ...