مرور برچسب

فاکتورهای تماسی

کمبود فاکتور تماسی خون

فاکتورهای 12 و پره کالیکرئین و کینوژن با وزن مولکولی زیاد در گروه فاکتورهای تماسی قرار می گیرند.کمبود فاکتورهای تماسی حتی در جراحی های عمده نیز موجب خونریزی نمی شود. فاکتورهای تماسی نقش رابط انعقاد با سیستم فیبرینولیتیک و مسیر التهابی دارند.کاهش شدید فاکتور 12 ازمایش ptt را بیشتر از 100 ثانیه طولانی می کند و آزمایش ptt مخلوط هم حجم پلاسمای بیمار با…
ادامه مطلب ...