خانه برچسب ها فاکتور نه انعقادی (XI)

برچسب: فاکتور نه انعقادی (XI)

پلاسما و فرآورده‌های پلاسمایی

پلاسما و فرآورده‌های پلاسمایی آلبومين آلبومين فراوان‌ترين پروتئين موجود در پلاسما است كه در حفظ اسمولاريته (Osmolarity) خون نقش اساسي دارد. آلبومين در كبد ساخته می‌شود...

مطالب آزمایشگاهی

محيطهای زمينه برای الکتروفورز پروتئين ها

  کاغذ استات سلولز،ژل های آگارز، نشاسته و پلی اکريلاميد و... 1- کاغذ استات سلولز و موادی که به صورت لايه های نازک استفاده می شوند...

مطالب خواندنی