برچسب: فرمالدئيد

استريليزاسيون و ضدعفونی

استريليزاسيون (Sterilization): استفاده از روش‌هاي فيزيكي يا شيميايي جهت انهدام كلية ميكروارگانیسم‌هاي زنده و اسپورها. گندزدايي (Disinfection): روش فيزيكي يا شيميايي كه بر روي اشياء...

سلامت

سفپیم Cefepime

سفپیم Cefepime شکل دارویی: ویال 500 میلیگرم 1 گرمی و 2 گرمی مکانیسم اثر داروی سفپیم: سفالوسپورین نسل چهار باعث مهار سنتز پپتیدوگلیکان ها در دیواره سلولی...

تغذیه

همه چیز درباره شلیل

  اعتقاد بر این است که شلیل یکی از قدیمی ترین میوه ها بوده و ظاهراً 2000 سال قبل در چین رشد می کرده است....

مطالب آزمایشگاهی

روش جمع آوری نمونه های آزمایشگاهی

تکنـولـوژی هـای امروزه، امکان تست روی انواع مختلفی از نمونه های بدن انسان را فراهم می کند.  بیشترین چیزی که مورد نیاز است نمونه...

مطالب خواندنی