مرور برچسب

فرمول كليرنس

نکاتی کلیدی درباره آزمایش هایی خاص

براي سنجش GFR مي‌توان از ماركرهاي اندوژن يا اگزوژن استفاده كرد. مهم‌ترين ماده اندوژن كراتينينين است. براي سنجش كليرنس كراتينين بايد كراتينين سرم و ادرار 24 ساعته را همزمان اندازه‌گيري كرد. براي بيشتر بيماران استفاده از فرمول‌هايي كه فقط با استفاده از كراتينين سرم مقدار GFR را تخمين مي‌زنند مناسب‌تر است. فرمول كليرنس: CX = (UXV)/ Px ml/minكليرنس…
ادامه مطلب ...