خانه برچسب ها قرص ایزوکور چیست

برچسب: قرص ایزوکور چیست

ایزوسورباید مونونیترات (روش مصرف،خطرات و عوارض)

مونونیترال۵۰,ایزوسورباید دی نیترات,قرص مونونیترال,انواع داروهای نیترات,قرص ایزوکور چیست,دسته دارویی نیترات ها,نیتروکانتین ایزوسورباید مونو نیترات (Isosorbide mononitrate) نام های تجاری Imdur , Ismo , Monoket اشکال دارویی ۵۰mg, 60mg :...

مطالب آزمایشگاهی

اجزاء سیستم ایمنی ذاتی

سیستم ایمنی ذاتی شامل سدهای اپی تلیال ، و سلول های در حال گردش ( نوتروفیل ها ، ماکروفاژها ، سلول های NK)، پروتئین...

مطالب خواندنی