خانه برچسب ها مونونیترال50

برچسب: مونونیترال50

ایزوسورباید مونونیترات (روش مصرف،خطرات و عوارض)

مونونیترال۵۰,ایزوسورباید دی نیترات,قرص مونونیترال,انواع داروهای نیترات,قرص ایزوکور چیست,دسته دارویی نیترات ها,نیتروکانتین ایزوسورباید مونو نیترات (Isosorbide mononitrate) نام های تجاری Imdur , Ismo , Monoket اشکال دارویی ۵۰mg, 60mg :...

مطالب آزمایشگاهی

تستهای تاییدی نوار ادراری

آزمایش بندیکت به کمک این آزمایش وجود قند در ادرار بررسی می شود. اساس آزمایش: مونوساکاریدها در محیط قلیایی باعث احیاء مس دو ظرفیتی (محلول آبی...

مطالب خواندنی