خانه برچسب ها نیتروکانتین

برچسب: نیتروکانتین

ایزوسورباید مونونیترات (روش مصرف،خطرات و عوارض)

مونونیترال۵۰,ایزوسورباید دی نیترات,قرص مونونیترال,انواع داروهای نیترات,قرص ایزوکور چیست,دسته دارویی نیترات ها,نیتروکانتین ایزوسورباید مونو نیترات (Isosorbide mononitrate) نام های تجاری Imdur , Ismo , Monoket اشکال دارویی ۵۰mg, 60mg :...

مطالب آزمایشگاهی

ویروس اوریون

ویروس اوریون این ویروس یکی از عضای تیپیک پارامیکسوویروسها بوده و در نتیجه دارای همه صفات اختصاصی این ویروسهاست.این ویروس ها مولد نوعی بیماری مسری...

مطالب خواندنی